อาการของผู้ป่วยในกลุ่มโรค NCDs

อาการในกลุ่มโรค NCDs แน่นอนว่าไม่มีอาการที่แน่นอนเนื่องจากกลุ่มโรคนี้มีหลายชนิด อาการโรค NCDs จะเป็นตามชนิดโรคนั้น ๆ เช่น มีอาการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอก อาจเป็นอาการของโรคทางหัวใจ เป็นต้น และแน่นอนว่าด้วยความหลากหลายของโรคทำให้การักษาก็แตกต่างกันตามโรคนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน สถิติกลุ่มโรค NCDs ไม่ธรรมดา ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงโรค NCDs เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีมากถึง 320,000 คน/ปี หรือสามารถเฉลี่ยเป็นชั่วโมงละ 37 คน ส่วนโรคที่อันตรายที่สุดในกลุ่มโรค NCDs คือโรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

การป้องกันโรค NCDs ทำได้ง่ายแต่เป็นไปได้ยาก

  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้ได้ 5 ครั้งใน 1 สัปดาห์ ครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป
  • การทานอาหารก็เป็นสาเหตุหลักของกลุ่มโรค NCDs ควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เลี่ยงอาหารประเภททอด มีมัน และอาหารแปรรูป
  • ให้เวลาพักผ่อนกับตนเองเพื่อลดความเครียด
  • งดพฤติกรรมที่ส่งเสริมความเสี่ยงทั้งการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่
  • หมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อให้รู้ทันโรค NCDs
เนื่องจากการป้องกันกลุ่มโรค NCDs ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่แน่นอนว่าหากทำได้จะสามารถป้องกันโรคร้ายเหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้น

 

 

 

ข้อมูลสนับสนุนจาก : รพ.เพชรเวช