ไขมันในเลือดสูงเท่าไร ถึงเรียกได้ว่า “อันตราย”

ภาวะไขมันในเลือดสูง เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ การดื่มสุราหรือสูบบุหรี่เป็นประจำ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเกินความจำเป็นของร่างกาย ภาวะอ้วน หรือน้ำหนักเกินเกณฑ์ การขาดการออกกำลังกาย และจากโรคหรือการใช้ยาบางชนิด ซึ่งการมีไขมันในเลือดสูงจะทราบได้ก็ต่อเมื่อทำการตรวจโดยวิธีการเจาะเลือด โดยค่ามาตรฐานของระดับไขมันในเลือด มีดังนี้

ประเภทไขมันในเลือด

ค่ามาตรฐาน

คอเลสเตอรอล (Cholesterol)

 

ไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

 

คอเลสเตอรอลชนิดดี หรือ HDL


ผู้ชายมากกว่า 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ผู้หญิงมากกว่า 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

 

คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี หรือ LDL


ไม่ควรเกิน 130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร


 

ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyeride)

 

ไม่ควรเกิน 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

(ค่าปกติ 50 – 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร)

 

 

 

ข้อมูลสนับสนุนจาก : รพ.นครธน