แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Continue Readingแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตอนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้กาแฟชาวไทยภูเขา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Continue Readingตอนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้กาแฟชาวไทยภูเขา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมเยี่ยมชม Hillkoff Learning Space สาขามหิดล และศูนย์การเรียนรู้กาแฟชาวไทยภูเขาที่ อ.แม่แตง ของคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ

Continue Readingกิจกรรมเยี่ยมชม Hillkoff Learning Space สาขามหิดล และศูนย์การเรียนรู้กาแฟชาวไทยภูเขาที่ อ.แม่แตง ของคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ

สื่อมวลชนร่วมทริป Open House เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรกาแฟชาวไทยภูเขา ฮิลล์คอฟฟ์ ที่ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Continue Readingสื่อมวลชนร่วมทริป Open House เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรกาแฟชาวไทยภูเขา ฮิลล์คอฟฟ์ ที่ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่