แลกเปลี่ยนความรู้การปลูกกล้วยกับเกษตรกร หมู่บ้านสันบงงาม ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Continue Readingแลกเปลี่ยนความรู้การปลูกกล้วยกับเกษตรกร หมู่บ้านสันบงงาม ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

มอบสิ่งของบริจาคให้กับหน่วยจัดการไฟป่าที่ดอยสุเทพ และจิตอาสาไฟป่า ชาวบ้านดอยเลาวู อ.เวียงแหง

Continue Readingมอบสิ่งของบริจาคให้กับหน่วยจัดการไฟป่าที่ดอยสุเทพ และจิตอาสาไฟป่า ชาวบ้านดอยเลาวู อ.เวียงแหง