work shop ฐานเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรเกษตรให้กับคณาจารย์ และ นศ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Continue Readingwork shop ฐานเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรเกษตรให้กับคณาจารย์ และ นศ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มพี่น้องผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

Continue Readingแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มพี่น้องผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เดินทางพบปะหารือ เพื่อแนะนำผู้ประกอบการอาหารใหม่ Novel Food

Continue Readingสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เดินทางพบปะหารือ เพื่อแนะนำผู้ประกอบการอาหารใหม่ Novel Food

คณะผู้ประกอบการคลัสเตอร์เกษตร นำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

Continue Readingคณะผู้ประกอบการคลัสเตอร์เกษตร นำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

แลกเปลี่ยนความรู้การปลูกกล้วยกับเกษตรกร หมู่บ้านสันบงงาม ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Continue Readingแลกเปลี่ยนความรู้การปลูกกล้วยกับเกษตรกร หมู่บ้านสันบงงาม ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ทีมฮิลล์คอฟฟ์ร่วมกับ ทีม สวพส สถาบันพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน เข้ารับฟังปัญหากาแฟตกค้างในพื้นที่ปลูกจังหวัดเชียงราย

Continue Readingทีมฮิลล์คอฟฟ์ร่วมกับ ทีม สวพส สถาบันพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน เข้ารับฟังปัญหากาแฟตกค้างในพื้นที่ปลูกจังหวัดเชียงราย