” ตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ ” Hillkoff มุ่งมั่น พัฒนา ใส่ใจ เยี่ยมเยือนพื้นที่ปลูกกาแฟ บ้านกลอเซโล ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

Continue Reading” ตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ ” Hillkoff มุ่งมั่น พัฒนา ใส่ใจ เยี่ยมเยือนพื้นที่ปลูกกาแฟ บ้านกลอเซโล ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ตอนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้กาแฟชาวไทยภูเขา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Continue Readingตอนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้กาแฟชาวไทยภูเขา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมเยี่ยมชม Hillkoff Learning Space สาขามหิดล และศูนย์การเรียนรู้กาแฟชาวไทยภูเขาที่ อ.แม่แตง ของคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ

Continue Readingกิจกรรมเยี่ยมชม Hillkoff Learning Space สาขามหิดล และศูนย์การเรียนรู้กาแฟชาวไทยภูเขาที่ อ.แม่แตง ของคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ

สื่อมวลชนร่วมทริป Open House เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรกาแฟชาวไทยภูเขา ฮิลล์คอฟฟ์ ที่ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Continue Readingสื่อมวลชนร่วมทริป Open House เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรกาแฟชาวไทยภูเขา ฮิลล์คอฟฟ์ ที่ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Hillkoff ร่วมสร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยบรรยากาศภายในงานสร้างเครือข่าย FTA FAIR นำสินค้าไทย สู่การค้าเสรี

Continue ReadingHillkoff ร่วมสร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยบรรยากาศภายในงานสร้างเครือข่าย FTA FAIR นำสินค้าไทย สู่การค้าเสรี

Hillkoff มีโอกาสต้อนรับ ท่านอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ให้ความสนใจ แนวคิด Circular Eco Coffee model

Continue ReadingHillkoff มีโอกาสต้อนรับ ท่านอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ให้ความสนใจ แนวคิด Circular Eco Coffee model