แลกเปลี่ยนความรู้การปลูกกล้วยกับเกษตรกร หมู่บ้านสันบงงาม ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Continue Readingแลกเปลี่ยนความรู้การปลูกกล้วยกับเกษตรกร หมู่บ้านสันบงงาม ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ทีมฮิลล์คอฟฟ์ร่วมกับ ทีม สวพส สถาบันพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน เข้ารับฟังปัญหากาแฟตกค้างในพื้นที่ปลูกจังหวัดเชียงราย

Continue Readingทีมฮิลล์คอฟฟ์ร่วมกับ ทีม สวพส สถาบันพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน เข้ารับฟังปัญหากาแฟตกค้างในพื้นที่ปลูกจังหวัดเชียงราย