Coffee Camp 2020
_

แผนที่ศูนย์การเรียนรู้กาแฟครบวงจร ชาวไทยภูเขา

สนใจติดต่อ

บริษัท กาแฟชาวไทยภูเขา จำกัด (ฮิลล์คอฟฟ์)

ที่อยู่ 206 หมู่ที่ 9 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

โทร. 093 137 1177

 

สนใจติดต่อ

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ 199/666 หมู่ที่ 9 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

โทร. 053 231 029