อ้วน ลงพุง สาเหตุ-เกิดจาก

อ้วนลงพุง เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน ?

          โรคอ้วนเกิดจากการสะสมไขมันส่วนเกินภายในร่างกาย แบ่งออกเป็น อ้วนที่หน้าท้องและอ้วนทั่วตัว ตามสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าคนเป็นโรคอ้วนเกือบ 1/3 ของประชากรไทยมีน้ำหนักเกินและอ้วนแล้ว

 

อ้วนลงพุง

          เกิดจากการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการรับประทานอาหารโดยไม่มีเวลาออกกำลังกายจนกลายเป็นโรคอ้วนที่มีไขมันสะสมมากในหน้าท้อง ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะต่อมไร้สาระ  ภาวะตับอ้วน และอื่นๆ พบว่าผู้ที่ดูท้วมมีโอกาสเกิดไขมันในหน้าท้องได้สูงถึง 25%

อ้วน ลงพุง ลด ยัง ไง-จึงเห็นผล