พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ชีวิตที่เป็นสาเหตุของการป่วยโรค NCDs

  • ชอบรับประทานอาหารไขมันสูง แป้ง น้ำตาล มากเกินความจำเป็น รับประทานอาหารรสเค็มจัด รับประทานผักและผลไม้น้อย
  • กิจกรรมในแต่ละวันน้อยไม่เพียงพอ ทำงานนั่งโต๊ะตลอดทั้งวัน ไม่ได้ออกกำลังกาย
  • สูบบุหรี่เป็นประจำ
  • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
  • มีความเครียดสะสม ไม่สามารถจัดการความเครียดของตนเองได้

 

ความรุนแรงของโรค NCDs

โรค NCDs จะไม่ใช่โรคติดต่อ แต่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ตลอดช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมากลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีคนไทยป่วยด้วยโรค NCDs ถึง 14 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 300,000 คนต่อปี และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี