ปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยงโรค NCDs

การป้องกันโรค NCDS คือ การปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น

  • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • งดสูบบุหรี่
  • ไม่อยู่ในสภาวะตึงเครียดต่อเนื่อง
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยๆวันละ 30 นาทีต่อครั้ง (สัปดาห์ละ 5 ครั้ง)
  • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผักและผลไม้
  • หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน อาหารปิ้งย่าง เค็มจัด มันจัด
  • หมั่นตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอ
  • รับประทานยาตามแพทย์สั่ง ไม่ซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
  • หากพบว่าตัวเองมีอาการผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ทันที