ที่มาโครงการ : อยากทำเมล็ดกาแฟมาสร้างเป็นเสียงดนตรี โดยไล่เสียงตามความหนาแน่นของเมล็ดกาแฟ